Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Foto, ure, optik og smykker

 • Forbrugeren kunne ikke fritages for betaling for købet af et par briller 18-05-2016

  Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren dog berettiget til fritagelse for betaling svarende til et beløb på 800 kr.

 • Forbrugeren var ikke berettiget til at annullere købet af et par briller 18-05-2016

  Forbrugeren havde indgået en bindende aftale med den erhvervsdrivende, og var derfor ikke berettiget til at annullere aftalen. Som følge af den almindelige loyalitetspligt, var forbrugeren berettiget til delvis fritagelse for betaling svarende til et beløb på 1.150 kr. 

 • Brilleglas var knækket pga. uhensigtsmæssig konstruktion 17-12-2014
  Forbrugeren var berettiget til at ophæve købet af et par briller, fordi den erhvervsdrivende ikke havde afhjulpet manglen inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af brillerne.
 • Forbruger burde have indset at pris var urealistisk lav 17-10-2014

  En forbruger burde i forbindelse med internethandel have indset, at en rabat på 92 % var en fejl, hvorfor aftalen ikke kunne anses for at være bindende. De øvrige tilbud på hjemmesiden udgjorde 15 %.

 • Kamera ødelagt efter brug i regnvejr 16-06-2014
  Almindelig kendt, at elektroniske produkter ikke må udsættes for væske.
 • Forbruger var ikke berettiget til at udnytte returret 30-10-2013
  Den erhvervsdrivende havde ikke knyttet betingelser til udnyttelse af returretten, men da forbrugeren havde ridset uret, kunne det ikke tilbageleveres i væsentlig samme stand
 • Brilliantring havde fabrikationsfejl 26-09-2013
  Forbrugeren kunne hæve købet og tilbagelevere brillantringen i væsentlig samme stand, uanset at ringen var knækket og manglede en brilliant, da dette skyldtes fabrikationsfejlen
 • Brillekøb ophævet efter ét afhjælpningsforsøg 30-11-2011
  Den erhvervsdrivende havde ikke afhjulpet inden for rimelig tid, da forbrugeren en gang tidligere havde fået ombyttet brillerne.
 • Armbåndsur krævede lys for at oplade 25-10-2011
  Den erhvervsdrivende havde ikke oplyst forbrugeren om, at uret krævede lys for at oplade. Forbrugeren kunne hæve købet.
 • Opsigelse af kontaktlinseabonnement med tilknyttet brilleordning 22-09-2011

  Vilkåret om betaling af restbeløb på erhvervede briller i abonnementsperioden var uklart. Forbrugeren blev derfor fritaget for betaling til den erhvervsdrivende.

 • 4½ gammelt ur væskeskadet efter udskiftning af batteri 22-09-2011
  Den erhvervsdrivende burde have trykprøvet forbrugerens ur i forbindelse med batteriskiftet. Den erhvervsdrivende blev herefter erstatningsansvarlig for forbrugerens tab.
 • Ur væskeskadet efter udskiftning af batteri 22-09-2011
  Den erhvervsdrivende burde have trykprøvet forbrugerens ur i forbindelse med batteriskiftet. Den erhvervsdrivende blev herefter erstatningsvarlig for forbrugerens tab.
 • Videokamera fugtskadet efter kort tids brug 19-05-2011

  Videokameraets brugsanvisning indeholdt ikke de fornødne oplysninger om risiko for kondensdannelser. Forbrugeren kunne derfor hæve købet

 • Køb af vielsesringe 28-04-2011

  Vielsesringene blev anset for mangelfulde, da de havde en fabrikationsfejl og manglede lovpligtige navnestempler

 • Køb af ur, der dagligt vinder tid 26-11-2010

  Den erhvervsdrivende havde ikke inden købet oplyst, at uret vandt tid. Da oplysningen havde betydning for forbrugerens bedømmelse af uret, var uret mangelfuldt. Da manglen var væsentlig, kunne forbrugeren hæve købet.

 • Køb af ur, der dagligt vinder tid 26-11-2010

  Den erhvervsdrivende havde ikke inden købet oplyst, at uret vandt tid. Da oplysningen havde betydning for forbrugerens bedømmelse af uret, var uret mangelfuldt. Da manglen var væsentlig, kunne forbrugeren hæve købet.

 • Køb af lykkearmbånd 25-03-2010

  Armbåndet blev anset for mangelfuldt, da den erhvervsdrivende ikke i forbindelse med købet havde oplyst om, at armbåndet ville miste sølvbelægningen ved almindelig brug.

 • Returret selv om ringen var blevet udvidet 26-02-2010

  En forbruger købte en ring og fik inden udleveringen ringen udvidet. Da der var indrømmet en 8 dages returret ved udleveringen, kunne sælgeren ikke påberåbe sig udvidelsen som begrundelse for bortfald af returretten.

 • Returret selv om urremmen var blevet tilpasset 26-02-2010

  En forbruger fik et ur i gave, hvor urremmen to dage senere blev tilpasset. Da der var indrømmet en ubetinget 30 dages returret og uret nemt kunne bringes tilbage til den oprindelige stand, kunne sælgeren ikke påberåbe sig tilpasningen som begrundelse for bortfald af returretten.

 • Køb af to hvidguld ringe 14-12-2009

  Ringene blev anset for mangelfulde, da den erhvervsdrivende ikke i forbindelse med købet havde oplyst om, at der ville være vedligeholdelsesudgifter til rhodinering.

 • Forkert prisskilt på halskæde i butiksvindue 20-08-2009

  Den erhvervsdrivende havde som udgangspunkt pligt til at sælge kæden til prisen på skiltet. Da prisen straks blev korrigeret, og da forbrugeren først efter to dage købte kæden til den rigtige pris, havde forbrugeren accepteret prisen.

 • Aftale om luftfoto af ejendom indgået i telefonen 15-07-2009

  Da aftalen var en forbrugeraftale, måtte den erhvervsdrivende ikke have kontaktet forbrugeren uanmodet. Aftalen var som udgangspunkt ugyldig, men ugyldighedsindsigelsen var fortabt ved passivitet.

 • Udvidelse af en gammel ring 28-03-2008

  En erhvervsdrivende burde have oplyst forbrugeren om, at udvidelse af en ring ville ske ved omsmeltning. Da ydelsen ikke levede op til det forbrugeren med rette kunne forvente, havde hun krav på tilbagebetaling af vederlaget.

 • Køb på internetauktion 29-02-2008

  En ring blev anset for mangelfuld, da der var givet urigtige oplysninger om ringen og dens værdi. Da købsaftalen blev indgået via en hjemmeside, havde forbrugeren fortrydelsesret, uanset at det fremgik af vilkår og hammerslagsmail, at der var tale om køb med udlevering fra fast forretningssted.

 • Ring med porøs diamant købt på internetauktion 20-09-2007

  Diamantring blev anset for mangelfuld, idet stenen var porøs og uigennemsigtig og dermed ikke af smykkekvalitet.

 • Smykkeur tålte ikke almindelig brug 19-02-2007

  Den erhvervsdrivende skulle have oplyst forbrugeren om, at der var tale om et sart ur, som ikke tålte almindelig brug.

 • Europæisk garanti 16-02-2007

  En europæisk garanti forpligtede producentens danske afdeling, uanset kameraet var købt i tysk internetforretning. Tysk ret fandt anvendelse ved fortolkning af garantien.

 • Køb af ring via internetauktion 06-07-2006

  En forbruger kunne både hæve og fortryde købet af en ring, selvom ringens sten var faldet ud, da tabet af stenen skyldtes ringens egen beskaffenhed og ikke uagtsomhed eller manglende omsorg fra forbrugerens side.

 • Digitalkamera med delvis dansk delvis engelsk brugsvejledning 30-06-2006

  Forpligtelsen til at give forbrugeren de fornødne oplysninger med henblik på kameraets anvendelse var ikke tilsidesat, da den udleverede danske brugsvejledning var tilstrækkelig til en normal betjening af kameraet, og da der var tilbudt personlig vejledning.

 • Kontaktlinseabonnement med brilleordning 31-05-2006

  En aftale om et kontaktlinseabonnement med brilleordning måtte fortolkes således, at forbrugeren ikke var forpligtet til at købe brillerne ved abonnementets opsigelse.

 • Der var ikke reservedele til digitalkamera 13-12-2005

  Det var ikke en mangel, at sælgeren ikke ved salget af et digitalkamera havde oplyst, at producenten ikke tilbød reservedele til kameraet.

 • Brillekøb blev ophævet 05-12-2005

  Forbrugerklagenævnet havde kompetence til at behandle en klage over et par briller købt i en optikbutik, som en øjenlæge, der havde udmålt og fremstillet brillen, var indehaver af.

 • Leje af briller i 36 måneder 31-05-2005

  En kontrakt vedrørende leje af briller blev fortolket til fordel for forbrugeren, således at denne kunne opsige kontrakten med et rimeligt varsel. Et vilkår om 36 måneders bundethed er byrdefyldt og usædvanligt og bør derfor være fremhævet. Forlig tilsidesat som urimeligt.

 • International garanti ydet ved køb af et ur i Belgien 26-04-2005

  Forbrugerklagenævnet afviste at behandle en sag om en international garanti, da fortolkning af garantien var undergivet belgisk ret.

 • Manglende levering af ring købt via netauktion 12-01-2005

  En e-mail, der uden forbehold bekræftede et hammerslag, blev betragtet som en bindende accept af indgåelse af en aftale, uanset at der i auktionsvilkårene var taget forbehold.

 • Videokamera - repareret ikke ombyttet 24-08-2004

  En forbruger købte et videokamera, som gik i stykker efter en måned. Forbrugeren krævede ombytning. Sælgeren ville derimod reparere. Nævnet fandt, at sælgeren havde godtgjort, at en ombytning – der kostede sælgeren 1.623 kr. mere end at afhjælpe - ville påføre ham uforholdsmæssige omkostninger. Sælgeren havde derfor ret til at afhjælpe.

 • "Altvejrs-kamera" blev vandskadet 31-12-2003

  Køb af kamera der blev vandskadet. Da kameraet var solgt som et "altvejrs-design", og da der ikke var tegn på, at forbrugeren havde behandlet kameraet uhensigtsmæssigt, fandt nævnet, at kameraet var behæftet med mangler, som forbrugeren kunne kræve afhjulpet.

 • Specialtilpasset armbånd kunne ikke omleveres 31-12-2003

  Forlængelse af et armbånd ved købet bevirkede, at der forelå et specieskøb. Omlevering var umulig. Den erhvervsdrivende kunne afværge forbrugerens krav om ophævelse ved at foretage afhjælpning inden rimelig tid.

 • Manglende oplysning om nikkel i børnebrille 31-12-2003

  Den erhvervsdrivende forsømte at give forbrugeren oplysning om indhold af nikkel i børnebrille.

 • Reparationsgebyr måtte ikke opkræves for kamera 31-12-2003

  Et digitalt kamera blev beskadiget som følge af, at memorykortet var indsat forkert. Den erhvervsdrivende opkrævede derfor et undersøgelsesgebyr. Nævnet udtalte, at en reklamationsbehandling, der var betinget af, at der skulle betales et gebyr, hvis reklamationen ikke var berettiget, ikke kunne sidestilles med et tilbud om gratis afhjælpning, hvorfor en forbruger ville kunne påberåbe sig 2. led i købelovens § 78, stk. 4.

 • Dårlig brugsanvisning årsag til beskadigelse af kamera 31-12-2003

  En utilstrækkelig brugsanvisning på dansk var årsag til, at forbrugeren beskadigede sit kamera. Det var ikke nok, at der forelå en fyldestgørende brugsanvisning på engelsk.

 • Forskellige prisoplysninger i nyhedsbrev og på hjemmeside 31-12-2003

  Et elektronisk nyhedsbrev - stilet til en forbrugers emailadresse - indeholdt en forkert oplysning om prisen for et kamera. Den rigtige pris fremgik imidlertid af den erhvervsdrivendes hjemmeside, hvortil der var et link fra nyhedsbrevet. Nævnets flertal fandt, at oplysninger i et nyhedsbrev, stilet til en bred gruppe af modtagere, hvor der ikke var en direkte bestillingsfacilitet, ikke var at betragte som et bindende tilbud, men blot som opfordring til at gøre tilbud.

 • Kamera beskadiget ved opdatering 31-12-2003

  Undersøgelsesgebyr. Manglende driftsikkerhed ved et opdateringsprogram hentet fra hjemmeside var årsag til, at forbrugerens kamera blev beskadiget i forbindelse med et forsøg på opdatering af kameraets firmware.

 • Digital-kamera som fjernsalg kunne returneres 31-12-2003

  En forbruger kunne udnytte sin fortrydelsesret, selv om digitalkameraet var blevet afprøvet inden returneringen, idet det ikke var åbenbart, at afprøvning formindskede varens salgsværdi. Det havde heller ikke betydning for fortrydelsesretten, at kameraet og en tilhørende cd-rom ikke kunne returneres i original emballage, idet forbrugeren ikke var blevet oplyst om kravet herom.

 • Forbruger hæftede ikke for ridse i lånekamera 31-12-2003

  En forbruger, der havde lånt et kamera, mens hans eget var til reparation, hæftede ikke for en ridse i kabinettet, da der ikke var et ansvarsgrundlag efter dansk rets almindelige ansvarsregel.

 • Kamera uden brugsanvisning var ikke mangelfuldt 31-12-2003

  Det blev ikke anset for en mangel på det nye kamera, at der ikke medfulgte en dansk brugsanvisning, da forbrugeren ved aftalens indgåelse havde accepteret dette.

 • Ur bestilt som julegave blev forsinket 31-12-2003

  Da et ur, som forbrugeren havde bestilt og som skulle bruges som en julegave, ikke var leveret den 23. december 2002 kunne forbrugeren hæve købet. Forbrugeren havde imidlertid accepteret den forsinkelse, der var indtrådt på det tidspunkt ved at betale for uret uden at få det udleveret.

 • Tilbud i en internetbutik anset for bindende 31-12-2002

  Tilbud i en internetbutik anset for et bindende tilbud, jf. aftalelovens § 1. Forbrugeren kunne ikke hæve købet af et kamera, da påkrav om levering var afgivet, inden der indtrådte forsinkelse. Den erhvervsdrivende misligholdt imidlertid aftalen ved at nægte forbrugeren fortrydelsesret, jf. lov om visse forbrugeraftaler. Dækningskøb skulle have været foretaget i en internetbutik.

 • Bestilling af kamera via internettet 31-12-2002

  2 annoncer i en tilbudsavis dannede grundlag for en forbrugers bestilling af et kamera via den erhvervsdrivendes hjemmeside. Selvom hjemmesiden ikke opregnede alt tilbehøret, havde forbrugeren en berettiget forventning om, at alt tilbehør, der var nævnt i annoncerne, medfulgte ved købet.

 • Mangel på videokamera gav ret til ophævelse af køb 31-12-2001

  Langsommelig afhjælpning af mangel på videokamera gav forbrugeren ret til at hæve købet, jf. § 78, stk. 3.

 • Reparation af fotografiapparat 31-12-2000

  Den oplyste pris inden reparationen var ikke endelig. Forbrugeren kunne derfor kræve en regning, der var således specificeret, at han kunne bedømme, om prisen var rimelig. Reparatøren specificerede ikke regningen, og nævnet nedsatte derfor reparationsvederlaget til den pris, som forbrugeren efter det oplyste havde været indstillet på at betale.

 • Beskadigelse af fremkaldt film 31-12-1997

  En fotohandler, der havde beskadiget en film under fremkaldelsen, var ikke forpligtet til at afhjælpe fejlen eller erstatte forbrugerens udgifter til afhjælpning. Sælger havde forbehold om ansvarsbegrænsning.

 • Undersøgelsesgebyr 01-01-0001

  En reklamationsbehandling, der gøres betinget af, at forbrugeren skal betale et undersøgelsesgebyr, hvis reklamationen ikke findes berettiget, kan ikke sidestilles med et tilbud om gratis afhjælpning.