Gå til resume Gå til indhold

Afgørelser - Barnevogne, cykler, knallerter, sports- og fritidsudstyr

 • Forbrugeren kunne hæve købet af en ladcykel over for den erhvervsdrivende, som blev anset som aftalepart 07-12-2016
  Forbrugeren købte på den erhvervsdrivendes hjemmeside en ladcykel. Da forbrugeren ikke kunne samle ladcyklen, reklamerede hun både til leverandøren og den erhvervsdrivende.
 • Afvisning fra Forbrugerklagenævnets sekretariat 12-05-2015
  Klage over, at en barnevogn kørte skævt og blev ved med at punktere, blev afvist af sekretariatet, da barnevognen blev stjålet, og derfor ikke kunne undersøges af en sagkyndig.
 • Afhjælpning ved levering af cykelstel i rette farve kom for sent 17-12-2014
  Forbrugeren kunne ophæve købet af en cykel, fordi den erhvervsdrivende først tilbød levering af et stel i rette farver cirka syv måneder efter reklamationen, efter forbrugeren havde krævet ophævelse. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrag et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af cyklen.
 • Køb af el-cykel kunne ophæves efter fem reparationer 17-12-2014
  Forbrugeren kunne ophæve købet af en el-cykel, da den erhvervsdrivende ikke havde foretaget afhjælpning inden for rimelig tid. Den erhvervsdrivende var ikke berettiget til at fradrage et beløb for den nytte, forbrugeren havde haft af sin brug af cyklen.
 • Klage over reparation af vandscooter 25-04-2014

  En vandscooter måtte anses som en båd. Forbrugerklagenævnet havde ikke kompetence til at behandle klagen, da den således omhandlede en tjenesteydelse vedrørende en båd. 

 • Dealsite var ansvarlig for fejl på cykel 22-04-2014
  Dealsitets indretning og formuleringen af selve dealen gav forbrugeren en forventning om, at dealsitet var sælger af varen og dermed forbrugerens aftalepart.
 • Oplysninger om førpris var urigtige og vildledende 21-02-2014
  Forbrugeren var berettiget til et afslag i prisen, da varen ikke umiddelbart forud for købstidspunktet havde været solgt eller udbudt til salg til den angivne vejledende pris i en længere periode.

 • Fejl i pris på hjemmeside bandt ikke erhvervsdrivende 24-10-2013
  Forbrugeren burde have indset, at der var tale om en fejl, da varen var en dyr specialvare, som normalt forudsætter kendskab, varen var betegnet som topmodel, prisen var ikke angivet som kampagnepris, prisen var ca. 10 % af den rigtige pris, og priser på andre modeller var betydeligt højere
 • Prisfejl ved bestilling af klapvogn på internetside 25-06-2012
  Forbrugeren kunne ikke fastholde aftale om køb af en klap-vogn på internettet, da forbrugeren vidste eller burde have vidst, at der var tale om en prisfejl
 • Klapvogn kunne ikke repareres 27-10-2011
  Forbrugeren havde ikke foretaget et forsvarligt dækningskøb, da den nye klapvogn var af væsentlig bedre kvalitet end den oprindelige. Forbrugeren var derfor ikke berettiget til erstatning.
 • El-cykel stjålet under reparation hos erhvervsdrivende 25-08-2011

  Den erhvervsdrivende havde ikke iværksat de fornødne sikkerhedsforanstaltninger under opbevaringen af forbrugerens cykel og blev derfor erstatningsansvarlig

 • Cyklens gear frøs fast 27-10-2010

  Det må anses for almindeligt kendt, at gear kan fryse i kuldeperioder. Det påhvilede derfor ikke den erhvervsdrivende at oplyse om dette ved købet.

 • Ladcykel, der var indleveret til reparation, blev stjålet, da den stod aflåst uden for forretningen 30-08-2010

  Den erhvervsdrivende havde udvist en ansvarspådragende adfærd ved at lade cyklen stå uden for, da der var tale om en værdifuld og eftertragtet ladcykel. Den erhvervsdrivende var derfor erstatningsansvarlig.

 • Aftale om reparation af et cykelstel kunne ikke anses for at være en forbrugeraftale 13-04-2010

  Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle en klage vedrørende reparation af et cykelstel, da køberen ikke kunne anses for at være en forbruger.

 • Batterier til golf-scooter havde begrænset levetid 11-03-2009

  Da sælgeren ikke havde givet tilstrækkelig vejledning om opbevaring, anvendelse og vedligeholdelse af batterierne, blev golf-scooteren anset for mangelfuld.

 • Fejl ved cykel skyldtes manglende efterspænding 11-12-2007

  Det blev anset for en mangel ved en cykel, at et par klingbolte rystede sig løs, da forbrugeren havde en berettiget forventning om, at service ikke skulle udføres

 • Køb af alu-cykel der rustede 30-11-2007

  Det var ikke en mangel, at der på en aluminiumscykel var monteret en stålforgaffel

 • Fugtskader og mug i barnevognskasse og på madras 11-01-2007

  Det måtte anses for almindelig kendt, at hyppig udluftning er nødvendig for at undgå mug og jordslåethed, og at opbevaring i et uopvarmet rum kan give fugtproblemer. Ikke tilsidesættelse af den erhvervsdrivendes oplysningspligt

 • Barnevognskasse sad løs og vippede 11-01-2007

  Da der fjerde gang viste sig en ny mangel ved en barnevogn, blev den ombyttet. Da den ombyttede barnevogn også var mangelfuld, kunne forbrugeren hæve købet. Sælgerens oplysningspligt

 • Barnevognens trykknapper blev ved med at gå i stykker 11-01-2007

  En forbruger kunne hæve købet af en barnevogn, da forbrugeren med rette kunne forvente, at trykknapperne kunne holde til at blive åbnet og lukket i barnevognens forventede levetid

 • Køb af cykel der viste sig at være stjålet 12-12-2006

  En forbruger havde krav på at få købesummen tilbagebetalt, da cyklen 3 år efter købet blev konfiskeret af politiet

 • En sportsforening kunne ikke anses for at være en forbruger 27-03-2006

  Forbrugerklagenævnet kunne ikke behandle en klage fra et distrikt under et stort dansk rideforbund vedrørende køb af et tidtagningsanlæg, da distriktet ikke kunne anses for at være en forbruger.

 • Køb af ny 4-hjulet crosser - sælgers vejledning 14-11-2005

  Skader på køretøjet skyldtes ikke oprindelige fejl men var opstået ved hård brug af svage dele. Den erhvervsdrivende havde pligt til at vejlede forbrugeren om køretøjets egenskaber og brug

 • Cykel med rust og et gear der frøs fast 25-05-2005

  Sælgeren burde have oplyst forbrugeren om, at der var tale om et gearsystem, som forbrugeren måtte forvente frøs fast om vinteren. Rusten oversteg ikke det forventelige.

 • Barnevogn med 3 års stelgaranti 31-12-2002

  Køb af barnevogn med 3 års stelgaranti. To drejeled af plastik ansås for at være en del af stellet. Erstatning

 • Efterspænding af eger på cykel 31-12-2002

  Egerne på en prisbillig cykel skulle efterspændes oftere end eger på dyrere cykler. Hjulene brød efter et halvt år sammen som følge af manglende efterspænding af egerne. Da sælgeren ikke havde givet forbrugeren oplysning om behovet for efterspænding, blev cyklen anset for mangelfuld

 • Cykel stjålet hos cykelhandler 31-12-1999

  Cykel, der var indleveret til reparation, blev stjålet, da den stod aflåst uden for forretningen. Den erhvervsdrivende havde ikke herved udvist et ansvarspådragende adfærd og var derfor ikke erstatningsansvarlig