Gå til resume Gå til indhold

Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) - bøde på 400.000 kr. pålagt ved dom af Retten i Hillerød - stadfæstet af Østre Landsret - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller

20. april 2016

 Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S). er ved Retten i Hillerød blevet pålagt en bøde på 400.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Østre Landsret har den 20. april 2016 stadfæstet byrettens dom.

Sagen indgår i sagskomplekset om de storkøbenhavnske byggekarteller.

Ankehistorik

Straffedomme og bødevedtagelser 2 Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) - bøde på 400.000 kr. pålagt ved dom af Retten i Hillerød - stadfæstet af Østre Landsret - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller 20. april 2016

Emner

  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegrænsende aftaler
  • § 23 b - Bødeforelæg
  • F - bygge og anlæg