Gå til resume Gå til indhold

Hansen & Graversen Murermestre A/S - bøde på 400.000 kr. ændres til 300.000 kr. ved Østre Landsret - en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. ændres til 15.000 kr. ved Østre Landsret - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller

06. september 2016

Hansen & Graversen Murermestre A/S er den 13. april 2016 blevet idømt en bøde på 400.000 kroner af Retten ved Hillerød. Herudover er en ledende medarbejder er blevet idømt en bøde på 25.000 kroner af Retten ved Hillerød

 Østre Landsret har den 6. september 2016 stadfæstet byrettens dom med den ændring, at Hansen & Graversen Murermester A/S skal betale en bøde på 300.000 kroner, og at en ledende medarbejder skal betale en bøde på 15.000 kroner.


Ankehistorik

Straffedomme og bødevedtagelser 2 Hansen & Graversen Murermestre A/S - bøde på 400.000 kr. ændres til 300.000 kr. ved Østre Landsret - en ledende medarbejder idømt bøde på 25.000 kr. ændres til 15.000 kr. ved Østre Landsret - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller 6. september 2016

Emner

  • § 23 b - Bødeforelæg
  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegrænsende aftaler
  • F - bygge og anlæg