Gå til resume Gå til indhold

Juul & Nielsen A/S - bøde på 1.500.000 kr. pålagt ved dom 8. december 2015 af Retten i Glostrup - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller

08. december 2015

Juul & Nielsen A/S er ved Retten i Glostrup blevet idømt en bøde på 1.500.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

Østre Landsret har den 12. maj 2016 stadfæstet byrettens dom i relation til ansvarsgrundlag og kategorisering, men har nedsat bøden fra 1.500.000 kroner til 1.000.000 kroner.

Sagen indgår i det store byggekartel.

Ankehistorik

Straffedomme og bødevedtagelser 1 Juul & Nielsen A/S - bøde på 1.500.000 kr. pålagt ved dom 8. december 2015 af Retten i Glostrup - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller 8. december 2015

Emner

  • § 23 b - Bødeforelæg
  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegrænsende aftaler
  • F - bygge og anlæg