Gå til resume Gå til indhold

Handelsselskabet af 4.7.2011 (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) - bøde på 400.000 kr. pålagt ved dom 28. oktober 2015 - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller

28. oktober 2015

Handelsselskabet af 4.7.2011 A/S (tidligere Axel Rasmussen & Søn A/S) er ved Retten i Hillerød blevet idømt en bøde på 400.000 kroner i sagen om "Det store byggekartel".

 Østre Landsret har den 20. april 2016 stadfæstet byrettens dom.

Sagen indgår i det store byggekartel.

Ankehistorik

Straffedomme og bødevedtagelser 1 Handelsselskabet af 4.7.2011 (tidl. Axel Rasmussen & Søn A/S) - bøde på 400.000 kr. pålagt ved dom 28. oktober 2015 - sagskomplekset om storkøbenhavnske byggekarteller 28. oktober 2015

Emner

  • § 23 b - Bødeforelæg
  • § 6 / art. 101 - konkurrencebegrænsende aftaler
  • F - bygge og anlæg